Urnegravsted (Traditionelt)

Urnegravsted ( Traditionelt )

Disse gravsteder er udlagt i særlige urnehaver med plads til 4 urner i hvert gravsted, som er på ca. 1 m2 med indramning af euonymus eller chaussesten.
Hvis der ønskes et større gravsted, kan to urnegravsteder lægges sammen.

Beplantning og monument/sten efter eget valg. Gravstederne kan kun anvendes til urnenedsættelser. Gravstedstypen findes på begge kirkegårde.
Når man anskaffer sig et traditionelt urnegravsted, betales der for erhvervelse og indramning. Dette gælder også ved senere fornyelser.
Fredningstid: 10 år. Gravstedet kan fornyes.