Kirketjenere

Kirketjener Bettina Gade

 

Kirketjener Bettina Gade

Tlf. nr.: 29 62 61 96

Mail: abj@nykfsogn.dk

Kirketjener fortrinsvis ved Lindeskovkirken

Dorthe Jørgensen


Kirketjener Dorthe Jørgensen 

Tlf. nr.: 24 61 49 88

Mail: doj@nykfsogn.dk

Kirketjener fortrinsvis ved Klosterkirken.

 

Kirketjener Henning Madsen

Kirketjener Henning Madsen

Tlf. nr.: 23 23 83 67

Mail: hma@nykfsogn.dk

Kirketjener fortrinsvis ved Nordre Kirke

Kirketjener Torben Christensen

Kirketjener Torben Christensen

Tlf. nr.: 21 59 94 63

Mail: thc@nykfsogn.dk

Kirketjener fortrinsvis ved Østre Kapel