Kirkens skib og kor

Kirkens skib og kor

Sideskibets understokværk stod endnu i 1766 kun i forbindelse med kirken ved en dør, men senere blev hugget 3 grove rundbuede arkader, hvis form etatsråd Herholdt forbedrede ved restaureringen 1874 samtidig med, at pulpituret ovenover fik sine spidsbuede tvillingåbninger, og de gamle korsgangshvælv blev muret om. 1966 blev prædikestolen flyttet nærmere koret, og korgulvet blev belagt med ølandske fliser.