Den mecklenburgske Anetavle

Den mecklenburgske Anetavle

Den mecklenburgske Anetavle er ligesom altertavlen givet af enkedronning Sophie. Den er malet af Antonius Clement fra Odense. Tavlen, hvis flade udgør 33 kvm. (foruden topstykkerne), viser dronningens aner i 5 generationer, alle 63 som brystbilleder med våbenskjolde og navneoplysninger. Arbejdet blev påbegyndt 1622 og er opsat 1627. Øverst to engle, den ene med palmegren, den anden blæsende basun. Anetavlen er senest restaureret i 2014 - 2015 med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kenney Møllers Fond til almene Formaal.