Østre kirkegård

Østre Kirkegård er én af 2 kirkegårde, med fællesbetegnelsen Nykøbing F. Kirkegårde. Kirkegården er beliggende i byens sydøstlige ende, mellem sukkerfabrikken, Gedservej og Kirkegårdsvej, med hovedindgang fra Kirkegårdsvej.

Parkeringsmuligheder langs Gedservej og på kirkegården.
 

Kort over kirkegården kan ses her

Adresse:

Østre kirkegård

Kirkegårdsvej 2 

4800 Nykøbing F.

_________________________________________________________________________________________________

Om kirkegården


Kirkegården er taget i brug den 6. august 1883. Kirkegården har et samlet areal på 3,5 ha. Kirkegården er oprindelig udlagt kun med traditionelle kistegravsteder, men i kraft af forskellige reguleringer og nyanlæg gennem årene er der i dag både traditionelle kistegravsteder, urnehaver, parkområdegravsteder, fællesgrav, mindelund til urner og kister samt et kolumbarium (urnemur).

Centralt placeret på kirkegården ligger Østre Kapel. Kapellet er opført i 1907, med flere senere ombygninger. Kapelsalen består af et stort rum, med dele af tagkonstruktionen frilagt. Der er 94 siddepladser i kapellet.
I 1931 bygges krematorium i tilknytning til kapellet. Denne ophørte i 2013 med kremeringer.

I den sydlige ende af kirkegården ligger kolumbariet (urnemuren), et sekskantet bygningsværk, opført i 1930`erne, hvor urner kan henstilles bag marmorplader. Kolumbariet er senest restaureret i 2001.

Østre Kirkegård er ikke kendt for mange store og gamle gravsteder, men der ligger dog nogle enkelte gravsteder og monumenter, der fortjener omtale. I den vestlige side af kirkegården står nogle enkelte monumenter, som er flyttet fra den nu nedlagte kirkegård ved Højbroen, heriblandt et monument over Peter Emil Valdemar Frisenette, faldet ved Dybbøl 1864. Ligeledes i den vestlige side af kirkegården, står et mandshøjt gravrelief, udført af kunstneren K. Hansen-Reistrup i 1923. Relieffet kommer oprindeligt fra brygger Synnestvedt`s nu nedlagte familiegravsted.

I den sydlige ende af kirkegården på den gamle fællesgrav, som ikke længere bruges, står en søjle skænket af Dansk Ligbrændingsforening, efter tegning af kunstneren "Elo".

Et markant gravsted er beliggende lige ved indgangen til kapellet. I dette gravsted ligger Konsul Nielsen, stifteren af en stor Korn- og Foderstofforretning på havnen.

Langs med indkørselsvejen til kapellet er der anlagt en lille mindelund med monumenter for tidligere biskopper over Lolland-Falster stift. Mest kendt i denne lille samling er måske mindestenen for biskop Monrad (medforfatter til grundloven af 1849). Biskop Monrad er begravet på den nu nedlagte assistenskirkegård, og minumentet er nu efter flere forskellige placeringer endelig opsat i denne lille mindelund.

Lidt nord for kapellet ligger gravstedet, for en amerikansk flyver, som drev i land ved Bøtø 1944. Ved den nordligste indgang til kirkegården, står en figur af en engel. Oprindelsen og tidligere placering er ukendt.
Derudover er en del ældre sten med en vis udsmykningsværdi placeret rundt omkring på kirkegården.

 

Reguleringsplan for kistebegravelser på Østre Kirkegård i Nykøbing Falster.

01-01-2022 – lukkes der for muligheden for nyerhvervelse af kistegravsteder på Østre Kirkegård. Gældende for både kister og urner til kistegravsteder.

Det angår følgende gravstedstyper på Østre Kirkegård: POA-gravsteder, mindelund for kister og de traditionelle kistegravsteder.

Det er fortsat muligt at blive kistebegravet eller at få en urne nedsat i et eksisterende kistegravsted.

Nyerhvervelser af kistegravsteder kan fremover kun ske på Nordre Kirkegård.

Når kistegravsteder sløjfes på Østre Kirkegård, omlægges disse til parklignende arealer.

01-01-2042 – lukkes der for muligheden for at blive begravet/nedsat i et eksisterende kistegravsted, samt muligheden for at forlænge eksisterende kistegravsteder længere end frem til 31-12-2061.

01-01-2062 - Kistegravsteder på Østre Kirkegård er udfaset.