Medlemskab / udmeldelse

Medlemskab
Man bliver medlem af folkekirken ved at blive døbt. Hvis man er døbt med en kristen dåb (f.eks. katolsk) kan man blive optaget i folkekirken ved konfirmation eller ved at kontakte en hvilken som helst præst i Den danske Folkekirke.

Udmeldelse
Udmeldelse af folkekirken kan ske ved skriftlig henvendelse til kordegnen. Der skal ikke bruges en særlig blanket, og af brevet skal fremgå navn, personnummer og underskrift. Udmeldelse kan også ske ved personligt fremmøde. Udmeldelse kan ske pr. mail, hvis det tydeligt fremgår, at afsenderen er rette person. 

Når man er meldt ud af folkekirken, har man ikke samme ret til kirkelig betjening som folkekirkens medlemmer. Som udgangspunkt kan man kun blive begravet med bistand af en præst i folkekirken, hvis man er medlem af den, når man dør. Derfor kan det være en god idé, at man underretter sine nærmeste om, at man ikke længere er medlem.

Fortryder man en udmeldelse af folkekirken, kan man blive indmeldt igen ved at kontakte en hvilken som helst præst i Den danske Folkekirke.

Er man ikke døbt eller medlem af folkekirken, men bliver alligevel opkrævet kirkeskat, skal man kontakte den lokale skatteforvaltning, da de kan rette fejlen.