Forpligtelser

Når man har erhvervet et traditionelt kistegravsted eller urnegravsted, påtager man sig samtidig forpligtelsen til at holde gravstedet i en sømmelig tilstand.
Det betyder, at beplantning på gravstedet ikke må være forvokset eller generende for nabogravstederne, at ukrudt fjernes, og der i øvrigt er ryddeligt på gravstedet.

Alle hække klippes af kirkegårdens personale.