Køb af gravsteder

Køb sker ved henvendelse til Kirkegårdsleder Kasper O. Nielsen på mobil 30 61 48 54.

Der aftales en tid, så pårørende kan besigtige det specifikke gravsted, man ønsker at købe.

Ved ønske om nedsættelse i fællesgravsområde, skal der ikke ske henvendelse.