Nordre Kirkes historie

Nordre Kirkes historie

Kirken: I begyndelsen af 1920'erne havde byen kun én kirke, Klosterkirken, og kun ét sted, hvor gudstjenester og begravelseshandlinger kunne foregå. I takt med, at byens indbyggertal voksede, øgedes presset på byens eneste kirke. Befolkningstallet i 1901 lå på 7.345, og i 1921 var det vokset til 12.970. I længden kunne én kirke ikke klare de mange begravelser, og man besluttede derfor at bygge et begravelseskapel, som skulle ligge på Nørrebro.

Man bad arkitekt Albert Petersen om at tegne kapelbygningen, og i foråret 1922 påbegyndtes byggeriet. Kapellet stod færdigt til indvielse den 15. maj 1923 og blev indviet af stiftsprovst Johan Chr. Kall.

Der viste sig desuden efter få år at være behov for også at holde gudstjenester her i rummet. I løbet af få år blev det almindeligt med månedlige gudstjenester, og i løbet af 1930'erne blev gudstjenesterne mere hyppige. I midten af 1950'erne ansøgte man Kirkeministeriet om tilladelse til at opsætte prædikestol, alterbord og døbefont i kapellet med det formål at holde almindelig højmesse om søndagen.

Det fornødne inventar havde man fået fra Centralsygehuset. Svaret og tilladelsen kom fra ministeriet i juli 1956, og ved gudstjenesten, der formelt gjorde kapellet til gudstjenestested, medvirkede biskop Høgsbro, sognepræsterne Simon Peter Fosdahl og Helms og den afgåede stiftsprovst, Hans Nielsen Dreiø.

Som kirke har Nordre Kapel således været i funktion siden da, men formelt var det stadig et kapel.

Men da pengene var til det, fik man den ide at renovere rummet med nyt inventar og andre farver. Man spurgte da malerkunstneren Erik Mortensen og billedhuggeren Ove Bang Jørgensen, om de havde en ide til, hvorledes det kunne gøres. Det endte med, at de sagde ja til opgaven, og i efteråret 1992 gik arbejdet i gang. Det blev meget omfattende.

Således endte det med, at man skiftede alt inventaret, bortset fra stolene, ud: Man fik ny prædikestol, døbefont, alterbord, alterkors, knæfald, nye kandelabre og lysekroner, og på gulvet fik man lagt et helt nyt klinkegulv.

Dette omfattende arbejde stod færdigt i det efterfølgende forår, og Maria Bebudelsesdag, den 28. marts 1993, blev bygningen igen taget i brug til gudstjenestebrug, idet man samtidig fejrede, at man af Kirkeministeriet havde fået lov til at indvie kapellet til kirke, så stedets navn herefter blev: Nordre Kirke.

Nordre Kirke fik i 2009 et nyt orgel, der erbygget af firmaet P. G. Andersen & Bruhn. Det blev indviet første søndag i advet. Orglet har 9 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal.