Menighedsrådet

Menighedsrådet består af 15 folkevalgte medlemmer og 7 fødte medlemmer (præsterne), medarbejderrepræsentanten (observatør) samt en sekretær.

Menighedsrådet er det politisk, rammesættende niveau. Menighedsrådets medlemmer vælges ved folkeafstemninger hvert 4. år.