Kistegravsted (Traditionelt)

Kistegravsted ( Traditionelt )

Denne gravstedstype fås med både en, to eller flere pladser. Det er en gravstedsform, som viderefører den gamle, kendte kirkegårdskultur. Gravstederne, der omkranses af hække, giver mulighed for beplantning og gravmonument/-sten efter eget valg, dog må der ikke anbringes gravmonumenter/-sten eller anden udsmykning, som ved deres størrelse, art eller form vil virke skæmmende for kirkegården, eller hvis inskription og udstyr må anses for upassende.

Gravstederne kan anvendes både til kistebegravelser og urnenedsættelser. Gravstedstypen findes på begge kirkegårde.
Fredningstid: 20 år.
Gravstedet kan fornyes.

Når man anskaffer sig et traditionelt kistegravsted, betales der for erhvervelse og indramning. Dette gælder også ved senere fornyelser.