Mindelund for urner (ML2B)

Urnebegravelse i plæne. Der er plads til 2 urner i hvert gr avsted.
Der er placeret en liggesten for hvert gravsted. Udover blomster i den medfølgende vase (der kan dog erhverves 1 ekstra vase), samt kranse og puder til jul, kan der ikke foretages udsmykning eller beplantning på arealet. Det tilhørende plantebed tilplantes af kirkegården.

Liggesten købes gennem kirkegården, og evt. inskription skal være nedhugget i pladen.

Ved gravstedkøb betales vedligeholdelse for hele fredningsperioden.
Gravstedstypen findes på begge kirkegårde.
Når man anskaffer sig mindelundsgrav til urner, betales der for erhvervelse, vedligeholdelse,
1 gravstedsvase og 1 liggesten.
Evt. inskription aftales med egen stenhugger.
Fredningstid: 10 år. Gravstedet kan fornyes.