Altertavlen

Kirkens skib og kor

Altertavlen fra ca. 1616 er i højrenæssancestil, nok fra samme værksted som altertavlen i Rødby kirke, men skærerens navn er ukendt. Malerierne er fra Antonius Clements værksted, maleren, der også har malet Den mecklenburgske Anetavle (jf. senere). Midterbilledet med korsfæstelsen er efter J. Sadelers stik efter et maleri af Christoph Schwartz.

På søjlepostamenterne ses det danske og det mecklenburgske våben, med relation til initialerne "FS" i topstykkets midtparti (for Frederik (den 2.) og Sophie (af Mecklenburg)). Sidstnævnte har bekostet tavlen. Midt imellem de to våben ses troen, med alterkalk og kors. På prydbælterne på søjlerne i storfeltet ses dyderne retfærdighed (kvinde med vægt og sværd) og kærlighed (kvinde med barn). På prydbælterne på søjlerne i topstykket klogskab (spejl og slange) og styrke (søjle), og næstyderst på storgesimsen mådehold (vandkande og vinbæger) og håb (anker og due). De 4 siddende hjørnefigurer er evangelisterne. I topstykket ses under svævende glorieskiver Peter (med nøgle) og Paulus (med sværd). Allerøverst Kristus tronende på jordkloden.