Børnestykket

Børnestykket henligger i græs med et fælles anlæg, hvor pl

Børnestykket

antebeddet tilplantes af kirkegården. Børnestykket er beregnet til dødfødte eller helt små børn. Der kan nedsættes både kister og urner. Der kan vælges imellem et gravsted med eller uden liggesten. Hvis der vælges gravplads med sten medfølger der 1 gravstedsvase. Liggesten købes gennem kirkegården medens inskription og anden udsmykning skal være nedhugget i stenen og aftales med egen stenhugger. Ved gravplads uden plade er der ingen markering af den enkelte gravplads.


Ved gravstedskøb betales vedligeholdelse for hele fredningsperioden.
Gravstedtypen findes kun på Nordre kirkegård.
Fredningstid: 10 år. Gravstedet kan fornyes såfremt det er med plade – ellers kan det ikke fornyes.