Begravelse og bisættelse

Dødsfald
Når man har mistet en af sine kære, skal man anmode om begravelse/ligbrænding og give oplysninger om begravelseshandlingen. Dette kan ske via en bedemand, men man kan også selv sørge for at udfylde og indsende digitalt via www.borger.dk.

Var afdøde medlem af folkekirken aftales begravelse/bisættelse med kirkekontoret, som henviser til den præst, der skal forestå handlingen.

Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken. kan man bestille brug af Østre Kapel til en handling.

Kirkeministeriet har udarbejdet nogle praktiske råd i forbindelse med dødsfald som kan læses her. Ligeledes kan man altid kontakte kirkekontoret, hvis man har spørgsmål.

Gravsted
Uanset om afdøde skal jordbegraves eller kremeres og urnen nedsættes på kirkegården skal der laves aftale med kirkegårdslederen. Hvis der derimod er tale om fællesgrav skal man henvende sig til kirkekontoret.

I Nykøbing Falster er der to kirkegårde, Nordre Kirkegård og Østre Kirkegård. Nykøbing Falster Sogn varetager dog også Idestrup Kirkegård. Du kan læse mere om de forskellige kirkegårde og deres gravstedsmuligheder under "Kirkegårde" i menulinjen.

Ønsker familien selv at afhente urnen for at nedsætte den på en anden kirkegård, skal afhentningen ske umiddelbart inden nedsættelsen, da det ikke er tilladt at opbevare urnen i hjemmet.

Asken spredes over havet
Hvis asken efter en afdød skal spredes over havet, skal afdøde skriftligt have udtrykt ønske herom inden sin død, men det kan også fremgå af afdødes testamente eller i et brev. Blanketten eller brevet afleveres til kordegnen i forbindelse med anmodningen om begravelse/bisættelse. Kun i særlige tilfælde - og hvor det er utvivlsomt, at det var afdødes ønske at asken efter ham/hende skulle spredes over havet, kan der afviges fra, at afdøde selv skriftligt skal have ønsket dette.