Fødsel og faderskab

Fødsel

Den jordemoder der har medvirket ved en fødsel anmelder fødslen til kordegnen.

Faderskab:

Moderen vil efter fødslen modtage en vejledning i E-boks.

Forældrene er gift med hinanden
Er I gift, registreres faderskabet automatisk i forbindelse med registreringen af barnets fødsel, og I har automatisk fælles forældremyndighed.

Forældrene er ikke gift med hinanden
Er I ikke gift, men ønsker I sammen at varetage omsorgen og ansvaret for barnet, skal I erklære dette overfor myndighederne. 

Hvis I ønsker at gøre det før fødslen skal I via www.borger.dk udfylde en "Omsorgs- og ansvarserklæring"   til Familieretshuset. Afgørelsen afleveres efter fødselen til moderens bopælssogn.

Hvis I ønsker at gøre det efter fødslen skal I via  www.borger.dk, under menuen Familie og Børn udfylde blanketten "Omsorgs- og ansvarserklæring". Indenfor de første 28 dage efter fødslen behandles anmeldelsen af moderens bopælssogn.

Omsorgs- og ansvarserklæringen kan ikke behandles af kordegnen hvis moren indenfor de seneste ti måneder har været gift med en anden end barnets far, er separeret på fødselstidspunktet eller hvis en eller begge forældre er under 18 år. I disse tilfælde skal sagen behandles af Familieretshuset. Det samme gælder hvis omsorgs- og ansvarserklæringen indsendes mere end 28 dage efter barnets fødsel.
Hvis man ønsker registrering af en medmor er det ligeledes Familieretshuset, som behandler anmeldelsen.

Hvis I ikke ønsker fælles forældremyndighed eller er moren i tvivl om, hvem der er far til barnet, skal I kontakte Familieretshuset.