Visioner

NYKØBING FALSTER SOGNS MENIGHEDSRÅDS VISIONER

Mission

Folkekirkens mission som kristen kirke er at forkynde Jesus Kristus som verdens frelser

Vision

Vi arbejder for at skabe rammerne for en levende og engageret kirke med en mangfoldighed af aktiviteter i sognet.

Mål

  • At være et inkluderende fællesskab, som åbner sig og er en del af lokalsamfundet

    

  • At formidle evangeliet under de traditionelle former og rammer, men også på alternative måder, således at budskabet når ud så bredt som muligt

    

  • At være vores kristne ansvar bevidst med omsorg for de svage og udsatte i samfundet (med inspiration fra lignelsen om den barmhjertelige samaritaner)

    

  • At tilbyde undervisning og formidling, som rammer en bred målgruppe

    

  • At udbygge og understøtte et sammenhængende korarbejde for alle børn og unge