Personale

Nykøbing F. Sogns personale varetager et bredt spekter af opgaver. Sognet er en forvaltningsenhed, som forestår myndighedsopgaver herunder sekretariatsopgaver, økonomiske opgaver, sagsbehandling samt betjening af det politiske niveau. De kirkelige handlinger er en kerneopgave og personalet bistår ved afviklingen af disse. Kirkegårdene forestår en række driftsbetonede opgaver.