Parkområde for muslimske begravelser

Gravsted udlagt i særskilt POA afdeling på Nordre kirkegård.

Parkområde for muslimske begravelser

Disse gravpladser kan fås med en, to eller flere pladser. Det er gravsteder uden indramning, men hvor der kan plantes nogle få buske omkring gravmonumentet/-stenen samt foretages udplantning og grandækning. Resten af gravstedet ligger i græs. Der kan dog også vælges et såkaldt ”stort anlæg”, som indebærer at selve gravfeltet indrammes af en stenkant og derefter beplantes.

Gravmonument/-sten sker efter eget valg.

Ved erhvervelse af brugsret til et gravsted betales for erhvervelse, udvidet pleje  og vedligehold for hele fredningsperioden samt for anlæggelse efter nærmere aftale.

 

Gravstedstypen findes kun på Nordre kirkegård.

Fredningstiden er 20 år. Gravstedet kan fornyes.