Krucifiks / Lysekrone

Krucifiks / Lysekrone

Krucifikset på nordvæggen er fra 1646 og var oprindelig placeret ved det omtalte dåbskapel.
De to alterstager er fra 1501. Lysekroner og lysearme stammer næsten alle fra 1600-tallet. Lysearmen på sydvæggen i koret er fra ca. 1600-25. Den er formet som et dragehoved med opspilet gab i det ene slyng og som en kvindefigur i folderig dragt på selve lysearmen.