Nordre kirkegård

Nordre Kirkegård er én af 2 kirkegårde, med fællesbetegnelsen Nykøbing F. Kirkegårde.

Kirkegården er, som navnet antyder, beliggende i byens nordlige ende, mellem Nordre Ringvej, Stubbekøbingvej og Hammerlodden, med hovedindkørsel fra Stubbekøbingvej.

Der er gode parkeringsmuligheder på kirkegården.

Se kort over kirkegården her

Adresse:

Nordre kirkegård

Stubbekøbingvej 105

4800 Nykøbing F.

_________________________________________________________________________________________________

Om kirkegården

Kirkegården blev indviet i 1923. Den har et samlet areal på 6,5 ha, derudover er der et areal på 2,5 ha, som bliver brugt til plantage, planteskole, materialeplads og gartneri.

Kirkegården har afdelinger for alle de sædvanlige gravstedformer: kistegravsteder, urnehaver, parkområdegravsteder (POA), fællesgrav, skovbegravelsesplads og mindelunde til urner og kister.

Kirkegården er opbygget efter en meget stram hovedkomposition, med 3 hovedakser, flankeret af klippede allétræer. Alle 3 akser fører ind til centrum af kirkegården, hvor Nordre Kirke er beliggende.

Nordre Kirkegård er ikke præget af mange store og gamle gravsteder, men langs vejen fra hovedindgangen ligger der dog en del større gravsteder over kendte Nykøbingborgere fra nyere tid. Der kan f.eks. nævnes revyskuespilleren Viggo Brodthagen og polarforskeren Peter Freuchens familiegravsted (Peter Freuchens egen aske er dog spredt ved Thule).

I det nordvestlige hjørne ligger der en katolsk afdeling, som stadig er præget af polske navne. Alle disse navne af polsk oprindelse er et af de synlige tegn på de polske roepiger, der omkring århundredskiftet kom til Lolland og Falster.

Inden for de sidste år er der også oprettet en lille muslimsk afdeling.

Lige til højre for den sydlige indgang ved Hammerlodden ligger der en afdeling med tyske krigsgrave, de fleste af de begravede på denne afdeling er tyske flygtninge; en del af de begravede er flyttet hertil fra andre kirkegårde på Lolland-Falster.

I den nordlige ende af kirkegården ligger så materialeplads og mandskabsbygninger.