Parkgravsted (POA)

Gravsted udlagt i parkområde.

Parkgravsted ( POA )


Disse gravsteder kan fås med både en, to eller flere pladser. Det er gravsteder uden indramning, men hvor der kan plantes nogle få buske omkring monumentet/stenen, samt foretages udplantning og grandækning. Resten af gravstedet ligger i græs.

Der kan både foretages kistebegravelser og urnenedsættelser.
Ved gravstedskøbet betales vedligeholdelse for hele fredningsperioden.
Gravstedstypen findes på begge kirkegårde.
Når man anskaffer sig et POA gravsted betales der for erhvervelse, vedligeholdelse og et anlæg efter nærmere aftale.
Fredningstid: 20 år ved kister og 10 år ved urner. Gravstedet kan fornyes.