Kirkegårde

Nykøbing Falster Kirkegårde består af 2 kirkegårde beliggende i hver sin ende af byen. Nykøbing Falster Sogn varetager derudover også driften af Idestrup Kirkegård. I menuen herunder fremgår nærmere beskrivelser af kirkegårdene, gravstedstyper samt generelle betingelser.

 

 

Årets gang på kirkegårdene

Forår

I starten af marts måned, går gartnerne i gang med at fjerne gran, puder og kranse fra de gravsteder, der har aftale herom. Og de udløbende gravsteder der ikke er blevet fornyet, bliver nedlagt.

Efterfølgende gøres gravsteder med pasningsaftaler forårsklar og der gøres klar til plantning af forårsblomster på de gravsteder med aftale herom. Forårsblomsterne forventes at være plantet inden påsken, hvis vejret ellers tillader det.   

Omkring starten af april forventer vi at kirsebæralléen på Østre kirkegård begynder at blomstre, lidt afhængigt af vind og vejr, hvilket kan være et smukt syn for dem der besøger kirkegårdene i denne periode.

Når alle forårsblomsterne er plantet, går gartnerne videre med ren og vedligeholdelse af gravsteder og fællesarealer, da ukrudt og andet uønsket opvækst vokser meget ivrigt i denne periode. Desuden bruges denne periode på diverse vedligeholdelse- og etableringsprojekter rundt omkring på kirkegårdene og på sognets andre grønne arealer. Det er også i denne periode at der udskiftes planter, buske og træer på gravsteder med aftale herom, hvis planterne enten er blevet for store, gået ud eller har taget skade i løbet af vinteren.

I slutningen af maj tages forårsblomsterne op og der gøres klar til plantning af sommerblomster.  

Sommer

I starten af juni måned, plantes der sommerblomster på gravsteder med aftale herom.

Når alle sommerblomsterne er plantet, går gartnerne i gang med hækklipning. I denne ombæring er det alle de hække som skal klippes to gange, der vil blive klippet første gang, som f.eks. ligusterhækkene og avnbøg-søjlerne på Nordre kirkegård.

Når vi kommer frem til juli måned, begynder gartnerne at afholde deres sommerferie på skift. Der vil i denne periode være lidt længere mellem gartnerne ude på kirkegården. Der vil i perioden stadig blive renholdt gravsteder og fjernet blomster på de gravsteder med aftale herom.

Fra medio august begynder gartnerne på anden omgang hækklipning. I denne om ombæring er det alle kirkegårdens hække der bliver klippet, blandt andet gravstedshækkene.  

Efterår

I september er gartnerne i fuld gang med anden omgang hækklipning. I denne om ombæring er det alle kirkegårdens hække der bliver klippet, blandt andet gravstedshækkene.

Efter hækklipningen går gartnerne i gang med diverse vedligeholdelse- og etableringsprojekter rundt omkring på kirkegårdene og på sognets andre grønne arealer. Det er også i denne periode at der udskiftes planter, buske og træer på gravsteder med aftale herom, hvis planterne enten er blevet for store, gået ud eller har taget skade hen over sommeren.  

I starten af oktober tages sommerblomsterne op og der gøres klar til grandækning.

Grandækningen starter op medio oktober og forventes afsluttet senest medio december.     

Vinter

I starten af december måned, arbejder gartnerne for fuldt tryk for at blive færdige med de sidste granudsmykninger på gravstederne. Det forventes, at alle gravsteder der har en aftale om granudsmykning, er pyntet færdigt medio december. Juletulipanerne udsættes inden 3. søndag i advent, på de gravsteder der har aftaler herfor.

Når gransæsonen er afsluttet, begynder roen at sænke sig over kirkegårdene. De sæsonansatte gartnere går fra for sæsonen, og de sidste forberedelser frem mod jul foretages, så kirkegårdene fremstår pæne og velholdte op til jul.     

I løbet af vinteren beskæres træer og buske, der tyndes ud i skov, krat og læbælter, og døde/syge træer fjernes. Det er også i denne periode at der foretages renovering, rengøring og vedligeholdelse af kirkegårdenes bygninger, maskiner og materiel. Desuden bruges denne periode på diverse vedligeholdelse- og etableringsprojekter rundt omkring på kirkegårdene og sognets andre grønne arealer.

Der vil i løbet af vinteren blive ført tilsyn med de gravsteder der har en pasningsaftale, der bliver fjernet blomster såfremt de ikke er pæne mere og gravstederne vil blive renholdt i det omfang at der er behov for det.