Udløb / Fornyelse

Et gravsteds udløbsår vil fremgå af det tilsendte gravstedsbrev. I det år, hvor gravstedet udløber, vil gravstedsejer modtage et brev i september måned, hvoraf prisen for fornyelse vil fremgå. Gravstedet kan fornyes ved henvendelse til kirkekontoret.  Skal gravstedet sløjfes skal dette meddeles kirkekontoret skriftligt.

HUSK at gravstedsejer agerer på samtlige arveberettigedes vegne.