Vielse

Vielse
For at blive viet i kirken skal mindst en af parterne være medlem af folkekirken.

Ønsker I at blive viet i en af kirkerne i Nykøbing Falster sogn, skal I kontakte kirkekontoret for aftale om dato og tidspunkt. Inden I kan blive gift, skal I aflevere en prøvelsesattest (se nedenfor) samt oplyse hvem der skal være vidner til jeres vielse. Inden vielsen mødes I og præsten til en samtale.

Udover dette er der ingen krav for at blive gift i kirken. Det er ikke nødvendigt at have mange gæster eller dyrt tøj. Man kan sagtens blive viet i kirken i sit hverdagstøj, man kan have få gæster eller blive viet med kirkens personale som vidner.

Prøvelsesattest
Før I kan blive gift, skal der foreligge en prøvelsesattest, som ikke må være over 4 måneder gammel på vielsesdagen. Attesten dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Attesten fås ved at udfylde en ægteskabserklæring via www.borger.dk. Når I modtager prøvelsesattesten fra kommunen, skal den sendes/afleveres til kordegnekontoret.

Spørgsmål i forbindelse med Ægteskabserklæringen kan rettes til Borgerservice.

Navneændring på bryllupsdagen
Man kan søge om at ændre sit navn på bryllupsdagen, således at det nye navn kommer til at fremgå af vielsesattesten. Ansøgning sker via www.borger.dk

En navneændring i forbindelse med vielse, hvor parret opnår navnefællesskab, er gratis. Navneændringen kan anmeldes inden vielsen, således at den træder i kraft på vielsesdagen. Hvis ansøgning om navneændringen afleveres senere end 3 måneder efter vielsen, skal der betales gebyr for ændringen.

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab
Et borgerligt indgået ægteskab kan blive velsignet i kirken.

Ønsker I en kirkelig velsignelse i en af kirkerne i Nykøbing Falster sogn, skal I kontakte kirkekontoret for aftale om dato og tidspunkt. Inden velsignelsen mødes I og præsten til en samtale.

Vielse i Klosterkirken:  Såfremt brudeparret ankommer hver for sig, ankommer brudgommen til Klosterkirken senest 15 minutter før vielsen/den kirkelige velsignelse, og bruden ankommer senest 5 minutter før vielsen/den kirkelige velsignelse.
Fotografering og videooptagelse  er kun tilladt efter forudgående aftale med præsten. Hvis I ønsker at blive fotograferet i kirken efter vielsen/den kirkelige velsignelse, skal I forinden træffe aftale herom med kirketjeneren.
Efter vielsen/den kirkelige velsignelse stilles kirken maksimalt til rådighed i op til ½ time.

Eventuel indtagelse af diverse drikkevarer på kirkens område bør foregå diskret.
Hvis I ønsker ekstra pyntning eller udsmykning af kirken, skal I kontakte kirketjeneren på tlf. 54 86 18 25 / 24 61 49 88.