Præster

Kirsten Hartvig Munk
Klosterstræde 3, Nykøbing F
51 19 80 86, kihm@km.dk
Mandag fri

Poul Steenberg - Kirkebogsførende 
Tromnæsvej 8, Nykøbing F.
24 24 50 16, poust@km.dk
Mandag fri

Lill Arendt Hemmingsen
Klosterstræde 3, Nykøbing F.
51 80 00 83, liah@km.dk
Mandag fri

Jannie Edelberg Nielsen
Vestensborg Allé 47, Nykøbing F.
54 85 04 73, jenn@km.dk
Mandag fri

Birthe Gunhild Friis
29 47 06 33, bf@km.dk
Fredag fri
Sygehuspræst

Dennis Jelstrup

Klosterstræde 3, 4800 Nykøbing F

21468355, dlj@km.dk

Provst i Falster provsti