Skoven

Skoven

Urnebegravelse i individuelle gravsteder, som kan henligge anonymt uden markering eller med en natursten, hvor inskription er hugget ind i stenen.

Hvert gravsted er på ca. 1 m2 med plads til 4 urner.

Der kan kun nedsættes urner.

Ønskes der gravsten på gravstedet, skal det være en natursten uden savede eller slebne flader, og inskription skal være indhugget i stenen. Stenen må maximalt være 50 x 30 cm.  Stenen indkøbes gennem egen stenhugger, og inskription aftales ligeledes med egen stenhugger.

Alle gravsteder er kendte, da det er muligt at deltage ved urnenedsættelsen.

På hvert gravsted kan der kun lægges buketter af naturmaterialer, og det er ikke muligt at sætte vaser, figurer eller anden dekoration på gravstedet, der henvises til den fælles blomsterplads.

Ved erhvervelse af brugsret til et gravsted betales for erhvervelse og vedligeholdelse for hele fredningsperioden, der er 10 år.

Gravstedstypen findes kun på Nordre Kirkegård.

Beplantning på gravsted er den naturlige flora i området. Pleje vil kun bestå af fjernelse af særligt aggressive urter og eventuel afhugning af vissen beplantning.

Gravstedet kan fornyes.