Venskabscafe

Har du lyst til at være med i et fællesskab på kristent grundlag er du velkommen hver torsdag i ulige uger fra kl. 17.00 til kl. 20.00 i Lindeskovkirken. Venskabscafeen er for alle udlændinge bosat i Danmark og som ønsker at bidrage positivt i et integrationsfællesskab.

Her er der mulighed for at spille forskellige spil, strikke eller lave andet håndarbejde og der kan hjælpes med lektielæsning, kontakt til kommune og jobcenter m.m. Vi kan også tale om traditioner og danske forhold.

Vi vil hver gang læse et stykke fra bibelen og synge nogle sange og salmer.

Sognemedhjælper Erik Christophersen laver aktiviteter for børn kl 17.15 - 18.30.

Der afsluttes hver gang med et let aftensmåltid, der koster 20 kr.

For yderligere information kan du kontakte arrangørerne Lisbeth Rask Nielsen tlf. 25670570

 

   Venskabscafé