Kirke- og kulturmedarbejdere

Kirke- og kulturmedarbejder Erik Christophersen

Kirke- og kulturmedarbejder Erik Christophersen
61 22 68 22 mail: ec@nykfsogn.dk

  • Børne- og ungdomsarbejde
  • Skole- og kirkesamarbejde
  • Minikonfirmander, jule- og påskevandringer
  • Klubarbejde
  • Medhjælp ved konfirmandundervisning
Kordegn Ragna Lollike

Kordegn Ragna Lollike
20 45 11 04 mail: rl@km.dk

  • Besøgstjeneste
  • Ældrearbejde