Frans af Assisi

Frans af Assisi

I rummet ind mod vestfløjens korsgang er opstillet en træfigur af Frans af Assisi, skåret af Franzmann Aster 1972.