Pleje / Vedligeholdelse

Aftale om udvidet pleje og vedligeholdelse

Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling af et beløb for en brugsperiode.
Vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet også omplantning af kantplanter/stauder og fornyelse af udgåede eller forvoksede planter. Skal vedligeholdelsen omfatte yderligere forpligtelser, det være sig granpyntning, udplantning etc., betales der særskilt vederlag herfor.

Forinden kirkegården påtager sig vedligeholdelse af gravstedet, skal det være anlagt og rengjort.
I det år, hvor vedligeholdelsesaftalen udløber, vil gravstedsejer modtage et brev i oktober/november. Det er derfor af stor vigtighed, at gravstedsejer husker at underrette kirke- og kirkegårdskontoret.

Det normale forløb i forbindelse med etableringen af en aftale om udvidet pleje og vedligeoldelse er:

- Man kontakter kirkegården eller kirke- og kirkegårdskontoret for at træffe aftale om, hvilke ydelser man ønsker at aftalen skal omfatte.

- Der fremsendes fra kirke- og kirkegårdskontoret et skriftligt tilbud/faktura på, hvad det vil koste at etablere den ønskede aftale. Tilbuddet er gældende i 1 måned.

- Aftalen træder formelt i kraft, når kirke- og kirkegårdskontoret har modtaget meddelelse fra Stiftsøvrigheden om modtagelse af beløbet for vedligeholdelsesaftalen.

Kontakt gerne kirke- og kirkegårdskontoret  hvis De ønsker oplysning om vedligeholdelsespriser.

 

Pleje og vedligeholdelse på årlig regning

Foruden vedligeholdelse påtager kirkegården sig at anlægge gravsteder, almindelig renholdelse (opfyldelse af ral er inkluderet), udplantning af forårs- og sommerblomster, grandækning m.m. Der betales efter regning.
For sådanne arbejder udarbejder kirke- og kirkegårdskontoret  en "Aftale om pleje- og vedligeholdelse m. v. af gravstedet".
Aftalen løber for et år ad gangen, indtil en opsigelse finder sted.
I forbindelse med denne aftale bør man være opmærksom på, at kirkegården ikke automatisk udskifter forvoksede og/eller udgåede planter. Derfor må gravstedsejer være opmærksom på dette forhold og i tide udskifte planter.