Mindelund for urner (MLB)

Urnebegravelse i plæne. Der er plads til 2 urner i hvert gravsted.
Der er placeret en liggesten for hvert gravsted. Udov

Mindelund for urner ( MLB )

er blomster i  den medfølgende vase (der kan dog erhverves 1 ekstra vase), samt kranse og puder til jul, kan der ikke foretages udsmykning eller beplantning på arealet.

Liggesten købes gennem kirkegården, og evt. inskription skal være nedhugget i pladen.

Ved gravstedkøb betales vedligeholdelse for hele fredningsperioden.
Gravstedstypen findes på begge kirkegårde.
Når man anskaffer sig mindelundsgrav til urner, betales der for erhvervelse, vedligeholdelse,
1 gravstedsvase og 1 liggesten.
Evt. inskription aftales med egen stenhugger.
Fredningstid: 10 år.Gravstedet kan fornyes.