Dåb af voksne

Dåb af voksne
Hvis man som voksen ønsker at blive døbt, skal man kontakte en præst eller sognets kordegn.

Dåben kan finde sted ved en gudstjeneste en søndag eller på et andet tidspunkt, som man aftaler med præsten.